• Tolva PAT, per guatlla, amb patent pròpia

  • Criança intensiva de guatlla a terra

  • Instal·lació de plaques fotovoltaiques

  • Equipament interior de granges d’aviram