Sistema de control automàtic

Ordinadors de control

  • Mitjançant els ordinadors intel·ligents, es pot dur a terme un control automàtic de les instal·lacions ja siguin per ventilació, temperatura, menjadors o abeuradors entre d’altres.
  • El sistema aconsegueix que el granger tingui al seu abast el control de les granges les 24hores del dia, amb l’avantatge de que si es detecta un error, mitjançant avís telefònic s’assabenti de la incidència.